Velkommen

I Syddjurs, Vejle, Kolding, Sønderborg og Randers Kommune vil vi ved at indsamle procesdata undersøge, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe med at forbedre vores beskæftigelsesindsats, understøtte en mere effektiv og meningsfuld vej ind på arbejdsmarkedet og reducere de administrative byrder.

Vi vil både dele processen og de forskellige resultater undervejs. 

Process Mining